Copyright© Events&Technology
logo
Events a l'aire lliure
Cada esdeveniment a l’aire lliure és únic. Ofereix la possibilitat de jugar amb elements ja existents de l’entorn, ja siguin edificis, escultures o la pròpia naturalesa. Això permet la combinació de siluetes, colors, zones de llum i zones d’ombra que possibiliten crear els ambients més diversos, depenent de l’efecte que el client desitgi aconseguir.

A aquests espais se’ls pot afegir nous components, tant escenogràfics com tècnics amb llum, so o video, que permetin recrear ambients completament nous i d’impacte. Això significa combinar elements existents amb d’altres afegits. La conjugació de tots aquests detalls completa una imatge homogènia i equilibrada, donant-li màgia i distinció a l’esdeveniment.
/