Copyright© Events&Technology
logo
Presència de Marca
Events & Technology és coneixedor que la imatge de marca és un dels elements de major importància per al seus clients, donat que es tracta de la representació de la seva identitat corporativa cap a la seva audiència. Existeixen diverses maneres de donar visibilitat de marca depenent de la localització, la ambientació de l’espai, el concepte i la estètica general de l’esdeveniment. Les marques (logos) poden presentar-se en 3D integrades físicament en una escenografia; projectar-se sobre pantalles, parets o traseres; impreses sobre diferents superfícies i col·locades en diferents llocs i de múltiples maneres. Events & Technology és experta en la utilització de les darreres tecnologies per ajudar al client a transmetre la seva identitat de marca amb el major impacte possible.
/