Copyright© Events&Technology
logo
Video
Estem en la era de la imatge, i el video és essencial en qualsevol esdeveniment. La enginyeria entorn el video ha de ser impecable, el resultat ha de ser impactant i la qualitat d’un acte corporatiu depèn en gran part d’això. És clau minimitzar el risc i assegurar fiabilitat. Els punts claus per aquest objectiu són: un disseny de enginyeria molt detallat, equipaments d’alta qualitat i operadors altament qualificats.

El video inclou realització en directe i gravació, retransmissió per pantalles de projecció, video streaming, blending, mapping, teleprompter i altres tecnologies de video.
/