Copyright© Events&Technology
logo
Vídeo
Estem en l’era de la imatge, i el vídeo és essencial en qualsevol esdeveniment. L’enginyeria entorn del vídeo ha de ser impecable, el resultat ha de ser impressionant i la qualitat d’un acte corporatiu depèn en gran part d’això. La clau és minimitzar-ne el risc i assegurar-ne la fiabilitat. Els punts claus per aquest objectiu són: un disseny d’enginyeria molt detallat, equipaments d’alta qualitat i operadors altament qualificats.

El vídeo inclou la realització en directe i l’enregistrament, la retransmissió per les pantalles de projecció, el vídeo en streaming, el blending, el mapping, el teleprompter i altres tecnologies relacionades amb el vídeo.
/