Copyright© Events&Technology
logo
Presència de Marca
Events & Technology és coneixedora que la imatge de marca és un dels elements de major importància per als seus clients, ja que és la representació de la seva identitat corporativa envers la seva audiència. Hi ha diverses maneres de donar visibilitat de marca segons la localització, l’ambientació de l’espai, el concepte i l’estètica general de l’esdeveniment.

Les marques o logos poden ser presentades en 3D integrades físicament en una escenografia; projectades sobre les pantalles, les parets o les traseres; impreses sobre diferents superfícies i, col·locades en diferents llocs i de múltiples maneres.

Events & Technology és experta en la utilització de les darreres tecnologies per a ajudar al client a transmetre la seva identitat de marca amb el major impacte possible.
/